Ruoškis diktantui

1. Atrask klaidas 2. Bakstelk klaidingą žodį - pataisyk rašybą ir skyrybą 3. Ištaisęs visas klaidas spausk „SIŲSTI“
 
Visa
 
tai
 
galingai
 
siūptelėjo
 
į
 
širdį,
 
ir
 
man
 
ėmė
 
svaikti
 
galva.