Diktantą kviečiamos rašyti ir įmonės

Nacionalinio diktanto organizatoriai ir ilgametis projekto partneris AB Lietuvos paštas kviečia Lietuvos įmones ir organizacijas 2016 m. vasario 27 d. 11 val. dalyvauti Nacionalinio diktanto konkurse. Diktanto transliacija per LRT radijÄ… 11 val.

Aktyviausiai diktantÄ… rašiusios įmonÄ—s bus paskelbtos ištaisius pirmojo etapo darbus, prieš konkurso finalÄ…. 

„Nacionalinį diktantÄ… aktyviai rašo ir vaikai, ir suaugusieji. Jau ne pirmus metus rašyti diktanto sÄ—da ir kai kurių įmonių bei įstaigų atstovai. TikimÄ—s, kad šiemet diktantÄ… kartu rašančių kolektyvų bus dar daugiau. Lietuvių kalba – mÅ«sų identiteto dalis ir tik nuo mÅ«sų pačių priklausys, ar jÄ… puoselÄ—sime kasdieniame gyvenime, taip pat ir darbo aplinkoje“, – sako Nacionalinio diktanto organizatorÄ— VytautÄ— ŠmaižytÄ—.

Kiekvienais metais rašyti Nacionalinį diktantÄ… susiburia ir ilgamečio projekto partnerio AB Lietuvos pašto kolektyvas. 

„Kalba ir taisyklingas jos vartojimas yra vienas svarbiausių darbo įrankių versle. Derybos su partneriais ir klientais visada vyksta sÄ—kmingiau, jei bendraujama sklandžia ir taisyklinga kalba. Verslas, kuriantis kasdienes paslaugas ar prekes, per kalbÄ… gali prisidÄ—ti prie nacionalinio tapatumo stiprinimo. Gimtosios kalbos puoselÄ—jimas svarbus tiek Lietuvoje veikiančioms įmonÄ—ms, tiek į tarptautinÄ™ rinkÄ… įsiliejusioms organizacijoms, kurios gali atlikti itin svarbų – lietuvybÄ—s sklaidos pasaulyje – vaidmenį. Jau ketvirtus metus Lietuvos paštas prisideda prie Nacionalinio diktanto organizavimo. Labai smagu matyti, kad vis gausesnis mÅ«sų bendrovÄ—s darbuotojų bÅ«rys irgi sÄ—da rašyti diktanto. Juk Nacionalinio diktanto idÄ—ja yra ne tik pasitikrinti gimtosios kalbos mokÄ—jo lygį, bet ir puoselÄ—ti, branginti lietuvių kalbÄ…“, – sako AB Lietuvos pašto generalinÄ— direktorÄ— Lina MinderienÄ—.

Norinčios rašyti diktantÄ… įmonÄ—s turÄ—tų registruotis e. paštu diktantas@diktantas.lt. Po transliacijos darbus organizatoriams reikÄ—tų išsiųsti adresu:

Nacionalinio diktanto konkursui

„Lietuvos įmonÄ—s – už pagarbÄ… lietuvių kalbai“

AB Lietuvos paštas

J. Jasinskio g. 16

03500 Vilnius

DiktantÄ… bus galima rašyti visose Lietuvos savivaldybÄ—se, mokyklose, Vilniaus knygų mugÄ—je. Savo duris šiemet ir vÄ—l atvers Lietuvos bibliotekos. Užsienyje gyvenantys lietuvių kalbos mylÄ—tojai diktantÄ… galÄ—s rašyti Lietuvos ambasadose. DÄ—l raštingiausiojo vardo bus varžomasi keliose kategorijose – raštingiausio moksleivio, suaugusiojo ir užsienio lietuvio. Tradiciškai diktantÄ… bus galima rašyti namuose ir išsiųsti organizatoriams paštu iki vasario 29 dienos imtinai. Rašiusieji savarankiškai negalÄ—s konkuruoti dÄ—l raštingiausiojo titulo.

Pernai diktantÄ… rašÄ— daugiau nei 7000 žmonių.

Nacionalinis diktantas organizuojamas kartu su ilgamečiais projekto partneriais – DELFI, LRT, AB Lietuvos paštu, Švietimo ir mokslo ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Valstybine lietuvių kalbos komisija, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka. ProjektÄ… globoja Lietuvos Respublikos PrezidentÄ— Dalia GrybauskaitÄ—.

Diktanto tekstas bus paskelbtas vasario 28 dienÄ… svetainÄ—se www.diktantas.lt, DELFI ir www.vlkk.lt (su rašybos ir skyrybos paaiškinimais).

Grįžti į naujienas