Diktantą rašysime kovo 8 d.

Nacionalinis diktantas šiemet vyks kovo 8 dienÄ…, penktadienį, 11 valandÄ…. Diktantas bus transliuojamas per LRT radijÄ… ir internetu.

Tradiciškai diktantÄ… bus galima rašyti mokyklose, bibliotekose, savivaldybių salÄ—se. Rašyti diktantÄ… kviečiami ir įmonių bei organizacijų atstovai, jie tai gali daryti savo patalpose. Užsienio lietuvių bendruomenÄ—s iš organizatorių gaus diktanto įrašÄ… ir diktantÄ… galÄ—s rašyti patogiu laiku – kovo 9-10 d.

Nacionalinį diktantÄ… kartu su VšÄ® PilietinÄ—s minties institutu organizuoja Vilniaus prekybos paramos fondas „Dabar“, aktyviai kviečiantis visus neabejingus lietuvių kalbos mylÄ—tojus prisidÄ—ti prie lietuviško žodžio puoselÄ—jimo.

Nacionalinio diktanto taisyklÄ—s:

Diktanto tekstai parengiami bendradarbiaujant su Valstybine lietuvių kalbos komisija.

Konkurso dalyviai varžosi raštingiausio moksleivio, raštingiausio suaugusiojo bei raštingiausio užsienio lietuvio kategorijose.

Ant lapo, kuriame rašomas diktantas, privalu užrašyti savo vardÄ…, pavardÄ™, mokyklÄ… (jei esate moksleivis,-Ä—) ar įmonÄ™ (jei dalyvaujate kaip įmonÄ—s atstovas,-Ä—)   adresÄ…, telefonÄ… ir e. pašto adresÄ…. 

Asmenys, dalyvausiantys Diktanto finale, apie tai informuojami asmeniškai.

Diktanto tekstas paskelbtas www.diktantas.lt bei www.vlkk.lt.

DÄ—mesio: dÄ—l didelio dalyvaujančiųjų kiekio į finalÄ… atrenkami tik geriausi darbai – mokytojų komisija darbus tikrina tik iki 5–6 klaidos. TodÄ—l parašius rekomenduojame pasilikti savo teksto kopijÄ… ir pasitikrinti, kaip jums sekÄ—si, savarankiškai.

 

Nacionalinio diktanto konkurse negali dalyvauti lituanistai.

  

Diktantus siųskite adresu:

Nacionalinio diktanto konkursui

AB Lietuvos paštas

J. Jasinskio g. 16

03500 Vilnius

Grįžti į naujienas