Diktanto tekstas: "Senelio laiškas"

Vytautas V. Landsbergis

Mielas Mykolai.

TurbÅ«t pas jus ten, Airijoje, jau želia žolynai ir sprogsta pumpurai. O Lietuvoj sniegÄ… drebia lyg iš gausybÄ—s rago, niÅ«rus šiaurys šiaušiasi, piktžodžiauja. Klausi, kÄ… veikiu. Ryte pamokos, popiet taisau mokinių darbus, skaitau. Šiuosyk ant mano stalo Justino Marcinkevičiaus knyga, nutariau jos ištraukÄ—lÄ™ nusiųsti ir tau:

„Žinau, kur baigiasi ateitis: ten, kur prasideda abejingumas tautos istorijai, kultÅ«rai, kalbai. ÄŒia nukrenta skrendantis paukštis, čia išdžiÅ«sta tekanti upÄ—. Žmogus čia žiÅ«ri tik į savo kÄ—dÄ™ ir į savo pilvÄ…. Jis net nežino, kad paukštis jau nukrito, kad upÄ— jau išdžiÅ«vo. Jam ramu ir gera. Taip, kaip gera mašinai ar kompiuteriui.“

PaskaitinÄ—jÄ™s kÄ—blinu iki piliakalnio. Ten rymodamas bandau įsivaizduoti, kas šiose apylinkÄ—se vyko senų senovÄ—j. KÄ… ten stypsodamas patiriu, sugrįžęs užrašau. ŠÄ¯vakar prikeverzojau štai kÄ…:

„PilÄ—nai nemiega, patykomis ruošiasi mÅ«šiui. Kas rÄ…stigalius ridena, kas dervÄ… verda, kas atokiau prisÄ—dÄ™s paskubom užkandžiauja. Prakaitas žliaugia vyrų kaktomis, kuomet į statų pylimÄ… tenka tempti našÄius su teliÅ«škuojančiais dervos kibirais... Arba spÄ—riai užsiropšt į kuorÄ…, po pažastimi pastvÄ—rus apystambį akmenį. Ä®skaudintiems kariÅ«nams rankos tiesiog nižte nyžta, akys degte dega noru atkeršyti kryžeiviams, pernai nusiaubusiems jų gyvenvietÄ™. TÄ…syk iš kaimo teliko nuodegos, svilÄ—siai ir trÅ«nÄ—siai.

Vyrai puikiai prisimena, nuo ko viskas prasidÄ—jo. Prieš porÄ…met atsitrenkÄ— saldžiabalsis misionierius, vardu Jeronimas. Jis bastÄ—si po apylinkes, slapčia medžiodamas žalčius. Paskui juos degino, kankino. VÄ—liau, išgriovÄ™s aukurÄ…, iškirtÄ™s ąžuolus šventus, nusidangino Žemaitijos link. Tuosyk bÅ«rys nusiminusių moterų nuvyko pas VytautÄ… Didįjį ir pasiskundÄ—, jog dievams atimta bÅ«stinÄ—, kur pasimeldÄ™ žmonÄ—s gaudavÄ™ lietų ir gerÄ… orÄ…. Sujaudintas karalius įsakÄ™s Jeronimui kuo skubiausiai dingti iš šio krašto.“

ŠÄ¯kart tiek... Mokykis, anÅ«kÄ—li, sportuok, skaityk knygas, kad užaugÄ™s ir tu galÄ—tum tÄ—vynÄ—s gynÄ—jas bÅ«ti.

SenelisNuotraukos autorius Andrius Ufartas

Grįžti į naujienas