Skrydis

Giedra Radvilavičiūtė

 Kai lÄ—ktuvas atplyšta nuo tako, užplÅ«sta dvilypis jausmas. Knieti žvilgterti į debesis iš Dievo pusÄ—s, bet kartu imu ilgÄ—tis paliktųjų namuose ir aplink. Dingteli, kad Lietuvoje esu visa, o svetur bÅ«na tik mano dalys: gestai, žingsniai, žodžiai. Juos svetima kalba tariu stingstančiu liežuviu. Pro apskritÄ… langelį matau kandies dydžio lÄ—ktuvÄ…, tolstantį kita kryptimi, turbÅ«t ne į AustrijÄ….

Kai kitÄ… dienÄ… Vienos bibliotekoje pamačiau vyšnines vertÄ—jo kelnes ir geltonÄ…jį jo šalį, besivelkantį prieky traukiamo lagamino, pilno išverstų knygų, supratau, kad kruopšÄiai planuotas literatÅ«ros vakaras neįvyks. Ir aš, ir visÄ… laikÄ… tylįs kitas rašytojas nedrįsom skaityti savo kÅ«rinių vokiškai. NuogÄ…stavom be pagrindo. Juk net hegzametru apie bÅ«rus rašÄ™s Donelaitis yra prabilÄ™s vokiškai, čekiškai, ispaniškai, net armÄ—niškai. Vis dÄ—lto neįsivaizduoju, kaip, pavyzdžiui, reikÄ—tų išversti žemaitiškai nuo vaikystÄ—s pažįstamÄ… sakinį: „Ratas ant ašies braškÄ—damas sukosi sunkiai.“ VertÄ—jas, suvokdamas mÅ«sų išgÄ…stį, metÄ— aukštyn eurÄ…. Jei iškristų skaičius, turėčiau išdrįsti skaityti aš, o jei pasirodytų ženklas, tai pradÄ—tų rašytojas. ŠvystelÄ—ta iki lubų moneta žemyn nenukrito. MetÄ—m antrÄ…jÄ…, bet nesugrįžo ir toji. Tada, spragteldamas pats, vertÄ—jo lagaminas prasižiojo ir iš jo stryktelÄ—jo dvylika ilgaausių triušių užsagstytomis raudono aksomo liemenÄ—mis. Didžiausias iš jų, matyt, lagamino lyderis, net neišvyniojÄ™s popierÄ—lio, triauškÄ— šokoladinį mocartÄ…. SumišÄ™s vertÄ—jas netikÄ—tai ryžtingai užtraukÄ— arijÄ… iš Vagnerio operos „Dievų žūtis“. ŽiÅ«rovai pakilo, plojimais pritardami, tačiau mes trys žinojom, kad po tokio cirko austrai mÅ«sų čia nebekvies.

Skrisdama lÄ—ktuvu atgal mÄ…sčiau, ko man trÅ«ksta, kad pasijusčiau kalÄ—diškai laiminga. Aišku, kad savo žemÄ—s ir ne mažiau stulbinamų jos stebuklų. SÄ…nariai, Austrijoj virtÄ™ šokoladiniais, Vilniuje vÄ—l pasidaro iš molio. Baisiausias peršalimo ligas čia galima išsigydyti čiobreliais, liepžiedžiais ir avietÄ—m. DaugybÄ— žmonių be atlygio kasmet čia sÄ—da rašyti diktanto, neišsigÄ…sta ilgųjų balsių terorizmo, įvardžiuotinių bÅ«dvardžių spÄ…stų ir kablelių liÅ«ties. O Kaune yra baseinas, kurį galingais yriais vis pamatuoja greičiausia planetos plaukikÄ—. Argi ne keista? Juk pasirinkdama didžiųjų šalių vandenis, iki gyvenimo pabaigos šokoladinio mocarto ji galÄ—tų atsikÄ…sti kasdien.

 

RAŠYBOS ypatumų paaiškinimus žr. vlkk.lt/lit/105368

SKYRYBOS ypatumų paaiškinimus žr. vlkk.lt/lit/105367

Grįžti į naujienas