Ruoškis diktantui

1. Atrask klaidas 2. Bakstelk klaidingą žodį - pataisyk rašybą ir skyrybą 3. Ištaisęs visas klaidas spausk „SIŲSTI“
 
Pradėjo
 
snyguriuoti,
 
pūstyti
 
 
smulkios
 
sniego
 
kruopelės
 
dilksnojo
 
veidą,
 
vertė
 
primerkti
 
akis.